Mānawatia a Matariki

We wish everyone a happy Matariki!

A time to acknowledge and reflect on the past, present and future.

“Matariki atua ka eke mai i te rangi e roa,
E whāngainga iho ki te mata o te tau e roa e.
Divine Matariki come forth from the far-off heaven,
Bestow the first fruits of the year upon us.”